fotografija

Prijava ispita za januarski ispitni rok

Prijavljivanje ispita za JANUARSKI ispitni rok obaviće se od 8. do 15. decembra 2017. godine u prostorijama studentske službe Škole.

Studenti koji studiraju na daljinu ispite prijavljuju i na sistemu za učenje na daljinu, u obrascu predviđenom za to, i kod referenta u studentskoj službi popunjavajući ispitnu prijavu.

Cena prijave ispita je:
- za studente osnovnih studija - 1.200,00 din. po ispitu;
- za studente specijalističkih studija - 1.500,00 din. po ispitu;

Naknadna prijava ispita (nakon roka predviđenog za prijavu) naplaćivaće se 2.000,00 din. po prijavi.

Napomena: Studenti koji ne izmire dospele rate školarine do prijave ispita, po Ugovoru o studiranju član br. 7 (4 uplaćene rate) NEĆE biti u mogućnosti da prijave ispite.

Januarski ispitni rok održaće se od 17. januara 2018. godine do 17. februara 2018. godine

Vrh