fotografija

Prijava ispita za oktobarski ispitni rok

Prijavljivanje ispita za OKTOBARSKI ispitni rok obaviće se od 18. do 21. septembra 2017. godine u prostorijama studentske službe Škole.

Studenti koji studiraju na daljinu ispite prijavljuju i na sistemu za učenje na daljinu, u obrascu predviđenom za to, i kod referenta u studentskoj službi popunjavajući ispitnu prijavu.

Cena prijave ispita je:
- za studente osnovnih studija - 1.200,00 din. po ispitu;
- za studente specijalističkih studija - 1.500,00 din. po ispitu;

Naknadna prijava ispita (nakon roka predviđenog za prijavu) naplaćivaće se 2.000,00 din. po prijavi.
Studenti koji ne izmire dospele ugovorne obaveze plaćanja školarine neće moći da polažu ispite.

Oktobarski ispitni rok održaće se od 25. septembra 2017. godine.

Vrh