fotografija

Raspored ispita za septembarski ispitni rok 2016/2017.

Datum I godina II godina III godina
Petak 01.09. Makroekonomija - 09:00 Komunikacione tehnologije - 09:00 Organizacija preduzeća - 09:00
Ponedeljak
04.09.
Aplikativni programi - 09:00 Organizacija proizvodnje - 09:00 Menadžment malih i srednjih preduzeća -
09:00
Utorak 05.09. Poslovna ekonomija - 09:00 Osnove finansijskog menadžmenta -
09:00
Sreda 06.09. Poslovni engleski 1 - 09:00
Četvrtak 07.09. Poslovno planiranje - 09:00
Petak 08.09. Informacioni sistemi - 09:00 Internet poslovanje - 09:00
Ponedeljak
11.09.
Odnosi s javnošću - 09:00
Utorak 12.09. Kvantitativne metode - 09:00 Modeli optimizacije - 09:00
Sreda 13.09. Menadžment kvaliteta - 09:00 Preduzetništvo - 09:00
Četvrtak 14.09. Osnove menadžmenta -09:00 Industrijski menadžment - 09:00
Petak 15.09. Osnove računovodstva - 09:00 Ekonomika preduzeća - 09:00
Napomena: Zbog eventualnih izmena proveriti termine polaganja dva dana pre termina. OBAVEZNO PONETI INDEKS SA SOBOM!

Vrh